Papier

Papier je tenký, hladký materiál vyrábaný zhutnením vlákna. Použité vlákna sú obvykle prírodné a založené na celulóze. Najobvyklejší materiál je drevovina z vláknitého dreva ihličnatých stromov. Papier tvorí 20% hmotnosti v celkovom množstve komunálneho odpadu. Papier je možné recyklovať veľmi dobre (5–8 krát) a následne kompostovať. Preto je aj k jeho triedeniu a separácii potrebné pristupovať zodpovedne.

Patria sem: noviny, časopisy, knihy, listy, kancelársky papier, papierové vrecká, lepenka, krabice z tvrdého papiera, kartón, plagáty, pohľadnice, zakladače, baliaci papier a pod.

Nepatria sem: umelohmotné obaly, vrstvené obaly, voskovaný papier, papier s hliníkovou fóliou, obaly na mrazené potraviny, krabičky od cigariet, kopírovací papier.