Textil tvorí 4% hmotnosti v celkovom množstve komunálneho odpadu. Textil je možné roztkávať resp. rozvlákňovať, je však recyklovateľný len v obmedzenej miere. Praktickejšie je však znovupoužívanie textilného odpadu. Zdanlivo odpadový textil môže byt užitočný iným.

Patria sem: obnosené šatstvo, odevy, bielizeň, textílie, obrusy, utierky, handry, priadze a pod.

Nepatria sem: hrubo znečistený textil (olejom, hlinou, farbou), koberce, koža, obuv a pod.