Informácie o zbernom dvore a zberných miestach na území mesta Považská Bystrica

Zberný dvor v lokalite„Zámostie“ (bývalý areál skladov Jednoty – za uhoľnými skladmi) v súčasnosti prevádzkové priestory spoločnosti MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o.
Prevádzkové hodiny: pondelok až piatok : od 8,00 do 20,00 hod.
sobota: od 8,00 do 12,00 hod.

Zberné miesto Milochov nachádza sa v Dolnom Milochove nad poštou, v oblasti nazvanej Včelín na parc 1578/1 v k.ú. Milochov. Tel.: 0907 611 574 
Prevádzkové hodiny: pondelok : od 14,30 do 16,30 hod.
streda : od 14,30 do 16,30 hod.
sobota : od 9,00 do 12,00 hod.

Zberné miesto Orlové

Tel.: 0908 420 990
Prevádzkové hodiny: pondelok : od 13,00 do 16,00 hod.
streda : od 13,00 do 16,00 hod.
sobota : od 13,00 do 16,00 hod.

Zberné miesto Dedovec nachádza sa v dolnej časti Dedovec I. na parc. Č. 2258/21 v k.ú. Považská Bystrica, Tel.: 0907 785 500
Prevádzkové hodiny: pondelok : od 14,30 do 16,30 hod.
streda : od 14,30 do 16,30 hod.
sobota : od 9,00 do 12,00 hod.

Zberné miesto Považská Teplá nachádza sa v časti Vrtižer.
Prevádzkové hodiny: pondelok : od 14,00 do 17,00 hod.
streda : od 14,00 do 17,00 hod.
sobota : od 8,00 do 12,00 hod.

ODOBERANÉ KOMODITY NA ZBERNÝCH MIESTACH

  • Nadrozmerný odpad
  • Drobný stavebný odpad
  • BRO (tráva, konáre)
  • Vyseparované zložky (papier, plasty, sklo, železo)

Kontakujte nás