OZNAM O DISTRIBÚCII VRIEC NA SEPAROVANÝ ZBER ODPADOV

OZNAM O DISTRIBÚCII VRIEC NA SEPAROVANÝ ZBER ODPADOV
Vrecia na separovaný zber si občania Dedovca môžu od 1.7.2016 vyzdvihnúť na zbernom mieste na Dedovci  v čase otváracích hodín:
Pondelok od 14,30 do 16,30 hod., Streda od 14,30 do 16,30 hod., Sobota 9,00 do 12,00 hod.
Vrecia na separovaný zber pre občanov ul.Šoltésovej, Hliníky, Sládkovičova, Mošteníkova budú pracovníkmi Megawaste Slovakia s.r.o. roznášané priamo do domov v júni v 26.týždni.
 
Bližšie informácie na čísle: 0911 906 219 – p. Nemček Pavol, MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o.