Zber kuchynského odpadu v meste

Zber kuchynského odpadu v meste

Vážený občan,
Mesto Považská Bystrica pre každú domácnosť v bytovej výstavbe zakúpilo košík na biologicky rozložiteľný kuchynský odpad vo veľkosti 10l a 1 rolku /t.j. 25ks/ kompostovateľných 10l vreciek.

Vrecko je potrebné umiestniť do košíka a separovať doň kuchynský odpad. Po naplnení vrecka je potrebné ho vyniesť do 240l hnedej nádoby, ktorá je pripravená pri každom stojisku komunálneho odpadu. Odpad je možné do nádoby vložiť spolu s kompostovateľným vreckom. Pokiaľ už nebudete mať k dispozícii kompostovateľné vrecká, je možné ich zakúpiť /v obchodných domoch, drogériách, bezobalových obchodíkoch/ alebo dať odpad do papierového vrecka, prípadne ho vysypať do nádoby z misky alebo z igelitového vrecka, to však do hnedej nádoby NESMIETE DAŤ!!!, lebo by sa tým znehodnotil celý obsah nádoby.

Ďakujeme, že separujete a tým chránite našu prírodu.