Traktor

Traktor

Smetná nádoba na separovan8 zber - textil

Smetná nádoba na separovaný zber – textil

Smetná nádoba na separovan8 zber - papier

Smetná nádoba na separovaný zber – papier

Zberové vozidlá na separovan8 zber

Zberové vozidlá na separovaný zber

 

Smetná nádoba na separovan8 zber - plasty

Smetná nádoba na separovaný zber – plasty

 

Smetná nádoba na separovan8 zber - kovy-tetrapaky

Smetná nádoba na separovaný zber – kovy-tetrapaky

Smetná nádoba na separovan8 zber - BRO

Smetná nádoba na separovaný zber – BRO

Novovybudované stojiská

Novovybudované stojiská

Novovybudované stojiská (4)

Novovybudované stojiská – ukážka

Smetná nádoba na separovan8 zber - sklo

Smetná nádoba na separovaný zber – sklo

Novovybudované stojiská (3)

Novovybudované stojiská – ukážka

Novovybudované stojiská (2)

Novovybudované stojiská – ukážka

Novovybudované stojiská (1)

Novovybudované stojiská – ukážka

 

Mietaƒ biomasy

Miešač biomasy

µtiepkovaƒ

štiepkovač