Vážení spoluobčania,

Mesto Považská Bystrica sa zapojilo do projektu „Rozšírenie a zefektívnenie erb_povazska
separovaného zberu komunálnych odpadov v meste Považská Bystrica a integrovaných častiach“
, čím vytvorilo podmienky na zintenzívnenie a zvýšenie objemu vyseparovaných zložiek komunálneho odpadu v meste a v jeho integrovaných častiach.

Cieľom projektu je rozšírenie existujúceho separovaného zberu komunálnych odpadov, zavedenie komplexného systému separovaného zberu biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov, zvyšovanie osvety a propagácie v oblasti separovaného zberu komunálnych odpadov, zvýšenie kvalitatívnej úrovne separovaného zberu komunálnych odpadov. V Považskej Bystrici sa vďaka projektu rozšíri separovaný zber z troch položiek (papier, plasty a sklo) o ďalšie komodity, a to tetrapaky, kovy, šatstvo a biologicky rozložiteľný odpad.

Problematika ochrany životného prostredia sa dotýka každého z nás a zachovanie priaznivého životného prostredia pre ďalšie generácie ľudí je morálnou povinnosťou všetkých jednotlivcov. Preto vyzývame občanov nášho mesta, zapojme sa do projektu, separujme a vytvorme tým lepšiu budúcnosť nám a našim deťom.

Novinky

Pred vyhodením zošliapnite

Pred vyhodením zošliapnite

Prevážame vzduch. Ak PET fľašu, škatuľu alebo plechovku nezmenšíme, nezošliapneme FOTO: Pred vyhodením plastových...

Čítať ďalej

Edukatívne video “Ako netvoriť zbytočný odpad”

Pozrite si edukatívne video, ktoré učí, ako netvoriť zbytočný odpad. Video vzniklo pri príležitosti Dňa Zeme...

Čítať ďalej

Harmonogram vývozu KO v meste Považská Bystrica v 18. a 19. týždni

Harmonogram vývozu KO v 18. týždni 2017 Harmonogram vývozu KO v 19. týždni 2017

Čítať ďalej

HARMONOGRAM VÝVOZU KOMUNÁLNEHO ODPADU PRE MESTO POVAŽSKÁ BYSTRICA – CINTORÍNY

HARMONOGRAM VÝVOZU KOMUNÁLNEHO ODPADU PRE MESTO POVAŽSKÁ BYSTRICA_CINTORÍNY

Čítať ďalej