Vážení spoluobčania,

Mesto Považská Bystrica sa zapojilo do projektu „Rozšírenie a zefektívnenie erb_povazska
separovaného zberu komunálnych odpadov v meste Považská Bystrica a integrovaných častiach“
, čím vytvorilo podmienky na zintenzívnenie a zvýšenie objemu vyseparovaných zložiek komunálneho odpadu v meste a v jeho integrovaných častiach.

Cieľom projektu je rozšírenie existujúceho separovaného zberu komunálnych odpadov, zavedenie komplexného systému separovaného zberu biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov, zvyšovanie osvety a propagácie v oblasti separovaného zberu komunálnych odpadov, zvýšenie kvalitatívnej úrovne separovaného zberu komunálnych odpadov. V Považskej Bystrici sa vďaka projektu rozšíri separovaný zber z troch položiek (papier, plasty a sklo) o ďalšie komodity, a to tetrapaky, kovy, šatstvo a biologicky rozložiteľný odpad.

Problematika ochrany životného prostredia sa dotýka každého z nás a zachovanie priaznivého životného prostredia pre ďalšie generácie ľudí je morálnou povinnosťou všetkých jednotlivcov. Preto vyzývame občanov nášho mesta, zapojme sa do projektu, separujme a vytvorme tým lepšiu budúcnosť nám a našim deťom.

Novinky

Bude mať počas vianočných sviatkov dôvod na oslavu aj naša Zem

Vianočné sviatky sú obdobím hojnosti, radosti a pokoja. Trávime spolu viac času, viac nakupujeme, obdarúvame sa, a...

Čítať ďalej
POSTUP OBČANOV PRI ZBERE KUCHYNSKÉHO ODPADU

POSTUP OBČANOV PRI ZBERE KUCHYNSKÉHO ODPADU

POSTUP OBČANOV PRI ZBERE KUCHYNSKÉHO ODPADU

Čítať ďalej
Zber kuchynského odpadu v meste

Zber kuchynského odpadu v meste

Vážený občan, Mesto Považská Bystrica pre každú domácnosť v bytovej výstavbe zakúpilo košík na biologicky...

Čítať ďalej

Oznámenie o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2019 v Považskej Bystrici

Oznámenie o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2019 v Považskej BystriciOznámenie

Čítať ďalej