Vážení spoluobčania,

Mesto Považská Bystrica sa zapojilo do projektu „Rozšírenie a zefektívnenie erb_povazska
separovaného zberu komunálnych odpadov v meste Považská Bystrica a integrovaných častiach“
, čím vytvorilo podmienky na zintenzívnenie a zvýšenie objemu vyseparovaných zložiek komunálneho odpadu v meste a v jeho integrovaných častiach.

Cieľom projektu je rozšírenie existujúceho separovaného zberu komunálnych odpadov, zavedenie komplexného systému separovaného zberu biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov, zvyšovanie osvety a propagácie v oblasti separovaného zberu komunálnych odpadov, zvýšenie kvalitatívnej úrovne separovaného zberu komunálnych odpadov. V Považskej Bystrici sa vďaka projektu rozšíri separovaný zber z troch položiek (papier, plasty a sklo) o ďalšie komodity, a to tetrapaky, kovy, šatstvo a biologicky rozložiteľný odpad.

Problematika ochrany životného prostredia sa dotýka každého z nás a zachovanie priaznivého životného prostredia pre ďalšie generácie ľudí je morálnou povinnosťou všetkých jednotlivcov. Preto vyzývame občanov nášho mesta, zapojme sa do projektu, separujme a vytvorme tým lepšiu budúcnosť nám a našim deťom.

Novinky

Len správe vytriedený odpad dostáva druhú šancu.  Plasty sú vhodným materiálom na recykláciu.

Len správe vytriedený odpad dostáva druhú šancu. Plasty sú vhodným materiálom na recykláciu.

Sú neodmysliteľnou súčasťou našej každodennej reality. Stretávame sa s nimi takmer všade. Sú praktické a majú mnoho...

Čítať ďalej
Všetko, čo potrebujete vedieť o recyklácii papiera

Všetko, čo potrebujete vedieť o recyklácii papiera

Papier v dnešnej dobe zohráva významnú úlohu a je aj napriek súčasným vyspelým elektronickým technológiám...

Čítať ďalej

Harmonogram vývozu komunálneho odpadu 52.t 2018 a 1.t. 2019

Vývoz komunálneho odpadu v týždni vianočných a novoročných sviatkov 2018_2019

Čítať ďalej