Kompostovanie je pravdepodobne najstaršia recyklačná technológia. Popísalo sa o ňom už množstvo článkov, letákov, brožúr, ba dokonca aj kníh. Dnes pri kompostovaní na rozdiel od minulosti, kedy sme pri ňom využívali viac-menej intuíciu a skúsenosti našich predkov, môžeme využiť aj najmodernejšie vedecké poznatky a technológie. Kompostovanie sa tak stalo najflexibilnejšou technológiou nakladania s biologicky rozložiteľnými odpadmi. Dá sa využívať v rôznych obmenách napr. na súkromných a školských záhradách, sídliskách, obciach, poľnohospodárskych podnikoch, ale aj v interiéroch – bytoch, školách, v stravovacích zariadeniach…

Kompostovať môže každý. Nájdite aj vy svoje možností, ako a kde kompostovať svoje vlastné biologické odpady.

AKO KOMPOSTOVAŤ V DOMÁCNOSTI

KOMPOSTOVANIE V BYTE
Na kompostovanie v byte je možné využiť niekoľko alternatívnych riešení.

Kompostovať môžete napr.:
a) vo vermikompostéroch
Tento spôsob kompostovania v byte je najlacnejší. Potrebujeme k nemu okrem vermikompostéra (nádoba na kompostovanie), aj dážďovky, ktoré budú biologický odpad spracovávať. Vermikompostér si môžeme kúpiť alebo si ho svojpomocne vyrobiť. Môže byť umiestnený priamo v kuchyni, na chodbe, v pivnici atď. Dážďovky si môžeme zadovážiť sami z kôp hnoja alebo kompostu, alebo si môžeme vybrať zo zoznamu chovateľov a predajcov dážďoviek. Vermikompostovaním dokážeme spracovať všetky rastlinné zvyšky, ktoré nám vzniknú v domácnosti.

Ak dodržíte pravidlá vermikompostovania, nemusíte mať obavy, že bude kompostovaný biologický odpad zapáchať. Vermikompostér nevydáva žiaden zvuk – dážďovky pracujú úplne ticho. Základné informácie o vermikompostovaní nájdete v časti „Vermikompostovanie“. Praktické skúsenosti z vermikompostovania v byte nájdete vo fotoseriáli „Vermikompostovanie – kompostovanie pomocou dážďoviek“.

b) v elektrických kompostéroch
Tento spôsob kompostovania v byte patrí medzi najdrahšie. Aj napriek tomu sa v poslednej dobe stále viac elektrické interiérové kompostéry začínajú presadzovať. Sú to automatické zariadenia, ktoré dokážu spracovať všetky druhy biologických odpadov, ktoré vznikajú v domácnosti. Elektrické kompostéry môžu byť umiestnené výlučne v interiéri a je nevyhnutná prípojka elektrickej energie. Upravený biologický odpad sa po vložení do kompostéra, kde sa ohrieva, premiešava a prevzdušňuje. Tieto operácie sprevádza viac alebo menej hlučné „vrnenie“ elektromotora. Pre bežnú domácnosť stačí zariadenie s názvom NatureMill, pre väčšie rodiny môžeme použiť zariadenie s názvom GG 02.

Ak dôsledne dodržíte návod na použitie, tak nemusíte mať žiadne obavy, že bude kompostovaný biologický odpad zapáchať. Majú buď filter alebo je vzduch odvádzaný mimo miestnosť. Trochu vzniká problém pri plnení kompostéra, keď treba kompostér otvoriť. Vtedy z neho uniká do miestnosti charakteristická „vôňa“.

c) v otočných kompostéroch
Tento spôsob kompostovania v byte môže patriť medzi najlacnejšie alebo medzi stredne drahé. Závisí od toho, či so otočný kompostér vyrobíte sami, alebo si ho kúpite. Dajú sa v nich kompostovať všetky druhy biologických odpadoch, ktoré vznikajú v domácnosti. Otočné kompostéry môžu stáť na zemi alebo byť prichytené na stene budovy. Umiestňujú sa v exteriéroch – terasách, balkónoch.

Najväčšou výhodou týchto kompostérov je veľmi ľahký spôsob premiešavania a prevzdušňovania kompostovaného biologického odpadu. Tým je zabezpečené, že ani toto kompostovanie nezapácha. Otočné kompostéry JORA, ktoré sa dajú kúpiť; sú zateplené, čím sa zabezpečí rozkladný proces aj v zimných mesiacoch. Kompostér je navyše rozdelený na dve komory, ktoré sa dajú samostatne uzavrieť. Po naplnení prvej komory v nej môže bez rušenia prebiehať kompostovací proces a zretie kompostu. Na ďalší zber biologického odpadu potom slúži druhá komora.

KOMPOSTOVANIE V SPOLOČNÝCH PRIESTOROCH DOMU
Tento spôsob kompostovania už považujeme za komunitné kompostovanie. Kompostovať tak nebudú jednotlivé domácnosti samostatne, ale spolu všetci obyvatelia alebo ich časť. K tomuto účelu je možné využiť spoločné priestory – kočikárne, práčovne, mangľovne, pivnice… Na kompostovanie môžeme využiť automatické kompostéry, ale aj vermikompostovanie. Od toho sa bude odvíjať aj cena kompostovania.

Pokiaľ sa rozhodnete pre vermikompostovanie, musíte si k tomu vyrobiť dostatočne veľký vermikompostér. Dážďovky si môžeme zadovážiť sami z kôp hnoja alebo kompostu, alebo si môžeme vybrať zo zoznamu chovateľov a predajcov dážďoviek. Vermikompostovaním dokážeme spracovať všetky rastlinné zvyšky, ktoré nám vzniknú v domácnosti. Ak dodržíte pravidlá vermikompostovania, nemusíte mať obavy, že bude kompostovaný biologický odpad zapáchať. Vermikompostér nevydáva žiaden zvuk – dážďovky pracujú úplne ticho. Základné informácie o vermikompostovaní nájdete v časti „Vermikompostovanie“.

Pokiaľ ste sa rozhodli pre automatický kompostér, je potrebné vopred vedieť, koľko biologických odpadov v ňom budete spracovávať. Najväčšou nevýhodou týchto zariadení je ich cena. Najväčšou výhodou je automatická prevádzka. Obyvatelia teda nemusia o kompostovaní vedieť takmer nič a aj tak vyrobia kvalitný kompost. K dispozícii sú zariadenia s obchodným názvom kompostéry GG (od 25 a viac ľudí)a kompostér JK 5100 (pre viac ako 250 ľudí).

KOMPOSTOVANIE PRED DOMOM
Tento spôsob kompostovania už považujeme za komunitné kompostovanie. Keďže je väčšinou komunitné kompostovisko na verejnom priestranstve, do tohto kompostovania sa môžu zapojiť obyvatelia z viacerých domov (samozrejme, to záleží len na nás, ako si nastavíme pravidlá).

V závislosti od finančných možností, množstva a druhov biologických odpadov, ktoré chceme skompostovať, ale aj umiestnenia komunitného kompostoviska si môžeme zvoliť, ako budeme kompostovať. Môže to byť systém podobný záhradnému kompostovaniu (po miernej úprave) alebo špeciálne vyvinutý zateplený komunitný kompostér. Pokiaľ viete zabezpečiť uzamknutie priestoru (napr. uzamykateľný prístrešok), tak prichádza do úvahy aj rotačný zateplený kompostér. V každom prípade treba pri kompostovaní dodržiavať základné pravidlá kompostovania.

Využitie kompostu
Výsledným produktom pri kompostovaní biologických odpadov je vždy kompost. Ten už nie je odpadom, ale organickým hnojivom, ktoré je ideálne pri pestovaní rastlín. Na sídliskách sa môže zdať na prvý pohľad kompost nevyužiteľný. Opak je však pravdou. Využitie nájde pri výsadbe, úprave a údržbe zelene v okolí domov, v domácnostiach do kvetináčov, v krajnom prípade na vyrovnávanie okolitého terénu. Viac informácií o možnostiach používania kompostu nájdete v časti „Využitie kompostu“.

Zber biologického odpadu
V domácnostiach a na záhradách vzniká veľké množstvo biologických odpadov. Najlepšie z hľadiska ochrany životného prostredia, zdravia ľudí a zvierat, ale aj zníženia finančných nákladov na odpadové hospodárstvo je biologické odpady zbierať samostatne. Pre súkromné domácnosti existujú 2 možnosti ich využitia. Využiť ich svojpomocne alebo ich odovzdať obci v rámci triedeného zberu odpadov.

Najjednoduchšie to samozrejme majú domácnosti žijúce v rodinných domoch alebo záhradkári – tí môžu biologické odpady kompostovať, môžu nimi nastielať (mulčovať), použiť ich pri budovaní vyvýšených záhonov, parenísk…

Aj domácnosti žijúce v bytových domoch môžu svojpomocne využívať biologické odpady. Aj keď to nie je také bežné a niekedy ani jednoduché, možností je hneď niekoľko. Viac informácií o tomto spôsobe kompostovania nájdete v časti „Kompostovanie na sídlisku“.

Aby sme však mohli biologické odpady využiť, musíme ich najprv vytriediť, respektíve nezmiešať ich s ostatným odpadom z domácnosti.

Mesto Považská Bystrica prostredníctvom projektu „Rozšírenie a zefektívnenie separovaného zberu komunálnych odpadov v meste Považská Bystrica a integrovaných častiach“ obstaralo pre obyvateľov mesta nádoby na separovný zber, ktoré sú umiestnené na novovybudovaných stojiskách. Jednou z nádob je aj nádoba na BRO (biologicky rozložiteľný odpad).

Zber v kuchyni
Medzi biologický odpad, ktorý vzniká v kuchyni a môžeme ho vytriediť na ďalšie využitie patrí napr.:

 • rastlinný odpad z prípravy jedál (rôzne šupy z čistenia ovocia a zeleniny),
 • vajcové škrupinky,
 • zvyšky jedál, okrem tých, ktoré obsahujú kosti, mäso i z rýb a mliečne výrobky,
 • nedojedené, zhnité, plesnivé ovocie a zelenina,
 • škrupiny z orechov a orieškov,
 • šupy z citrusových plodov, banánov,
 • znehodnotené potraviny (napr. napadnuté moľami, po záručnej dobe, skysnuté, plesnivé, vysušené),
 • rastlinný odpad vznikajúci pri konzervovaní potravín (napr. sušení, zaváraní, kvasení a mrazení – húb, lesných plodov, ovocia, zeleniny, byliniek),
 • suché alebo zvädnuté rezané kvety,
 • znehodnotené črepníkové kvety alebo odpad z ich údržby (aj so zeminou),
 • použité papierové utierky a vreckovky.

Nádoby na zber kuchynského biologického odpadu
Pre triedenie v kuchyni sa javí ako najvýhodnejšie používanie špeciálnych odvetrávaných nádob (môžete si ich zakúpiť tu: komposter.sk, Mevako), ktoré boli vyvinuté práve pre tento účel. K biologickému odpadu sa dostáva vetracími otvormi vzduch, čím ho čiastočne vysušuje a zabezpečuje, aby nedochádzalo k jeho hnitiu a vzniku zápachu.

Najlacnejšou alternatívou je použitie rôznych nádob, ktoré už máme doma (misiek, hrncov). Z nich však treba vynášať biologický odpad pomerne často, aby nezačal hniť a neosídlil ho hmyz (vinné mušky). Často sa používajú aj vedierka s vrchnákom bez vetracích otvorov, ktoré sa dajú získať aj bezplatne napr. z obchodov, kde predávajú šaláty (vozia ich v nich od výrobcov) alebo z farieb. Ich výhodou oproti nezakrytej nádoby je vrchnák, ktorý zabraňuje šíreniu prípadného zápachu a osídleniu zbieraného biologického odpadu hmyzom.

Výhody a nevýhody najčastejšie používaných typov nádob na zber kuchynských biologických odpadov (inšpirované zo zdroja www.kompostuj.cz):

Plastové vedierko s vrchnákom
Výhody:

 • možnosť získať bezplatne alebo veľmi lacno
 • veľký výber veľkostí – môžeme veľkosť prispôsobiť množstvu vyprodukovaných biologických odpadov
 • nikdy z nej nič nevytečie
 • pomerne ľahká dostupnosť
 • vrchnák zabraňujúci prístupu hmyzu a rozširovaniu zápachu
 • jednoduchá manipulácia pri umývaní

Nevýhody:

 • nádobu treba pomerne často vyprázdňovať(2 až 3x za týždeň)
 • nádobu po vyprázdnení treba vždy umývať
 • hrozí riziko vzniku plesní a zápachu
 • ťažko sa otvára – nedá sa otvoriť jednou rukou, čo je pri príprave jedál nepraktické
 • pri používaní kompostovateľných vreciek sa nedá využiť ich najväčšia výhoda – prevzdušňovanie
 • okrúhla nádoba sa nedá zavesiť na stenu alebo kuchynskú linku

Odpadkový kôš s vrchnákom
Výhody:

 • pomerne nízke obstarávacie náklady
 • vrchnák sa ľahko otvára aj s jednou rukou alebo plnými rukami
 • pri niektorých typoch slúži rúčka ako poistka proti otvoreniu nádobky, čo je využiteľné hlavne ak máte doma mačky alebo psíkov
 • nikdy z nej nič nevytečie
 • vrchnák môže zabrániť prístupu hmyzu a rozširovaniu zápachu
 • dá sa postaviť na zem alebo pri niektorých typoch sa dá nádoba zavesiť na stenu alebo dvierka v kuchynskej linke
 • nádoba sa ľahko umýva
 • dá sa používať v kombinácii s kompostovateľným vreckom

Nevýhody:

 • nádobu treba pomerne často vyprázdňovať (2 až 3x za týždeň)
 • nádobu po vyprázdnení treba vždy umývať
 • hrozí riziko vzniku plesní a zápachu
 • pri používaní kompostovateľných vreciek sa nedá využiť ich najväčšia výhoda – prevzdušňovanie

Špeciálny odvetrávaný košík
Výhody:

 • pomerne nízke obstarávacie náklady
 • výber z dvoch veľkostí – 7 a 10 litrov
 • cez bočné otvory a perforovaný vrchnák sa k biologickému odpadu ľahko dostane vzduch, čím sa obsah postupne suší a znižuje sa tým výskyt plesní a prípadný zápach
 • znížená frekvencia vysýpania biologického odpadu bez vzniku plesní a zápachu (stačí aj 1x za týždeň)
 • vrchnák sa ľahko otvára aj s jednou rukou alebo plnými rukami
 • dá sa postaviť na zem alebo zavesiť na stenu alebo dvierka v kuchynskej linke
 • je určený pre používanie s kompostovateľným vreckom, ale dá sa aj bez neho (osobne dlhodobo odskúšané)
 • vrchnák môže zabrániť prístupu hmyzu (pri použití s kompostovateľným vreckom)

Nevýhody:

 • pri použití s kompostovateľnými vreckami – potreba dokupovať vrecká = zvýšené náklady
 • pri použití bez kompostovateľných vreciek – pri nesprávnej manipulácii hrozí riziko pretečenia výluhu a obsadenie biologického odpadu hmyzom (vinné mušky)
 • v prípade nesprávneho používania alebo používania bez kompostovateľného vrecka sa nádobka pomerne ťažko umýva

Špeciálny držiak na kompostovateľné vrecká
Výhody:

 • zabezpečené dokonalé prevetrávanie biologického odpadu zo všetkých strán, čím sa znižuje riziko vzniku plesní a zápachu
 • znížená frekvencia vysýpania biologického odpadu bez vzniku plesní a zápachu (stačí aj 1x za týždeň, v niektorých prípadoch aj menej často)
 • vrchnák sa ľahko otvára aj s jednou rukou alebo plnými rukami
 • nastaviteľná výška držiaka (5 až 15 litrov)
 • konštrukcia zabezpečuje bezproblémové vyberanie a vkladanie kompostovateľného vrecka (aj plného)
 • dá sa postaviť na zem alebo zavesiť na stenu alebo dvierka v kuchynskej linke

Nevýhody:

 • najdrahší z porovnávaných nádob použiteľný iba v kombinácii s kompostovateľnými vreckami – potreba dokupovať vrecká = zvýšené náklady
 • keď je držiak postavený mimo kuchynskej linky, tak pôsobí dosť neesteticky – zo všetkých strán je vidieť biologický odpad
 • držiak s biologickým odpadom treba chrániť pred deťmi a zvieratami (neuveriteľne ich tie vrecká lákajú)

Kompostovateľné vrecká
K zvýšeniu komfortu zberu biologických odpadov vznikajúcich v domácnostiach nám môžu poslúžiť aj kompostovateľné vrecká. Ideálna je ich kombinácia s odvetrávanými nádobami alebo stojanmi na tieto vrecká.

Kompostovateľné vrecká musia byť označené medzinárodným logom OK Compost, ktoré zabezpečuje, že je vrecko 100 % rozložiteľné pri procese kompostovania. Vrecká bez tohto loga pri kompostovaní nepoužívajte.

Výhody kompostovateľných vreciek:

 • je kompostovateľné – vrecko spoločne s nazbieraným biologickým odpadom môžeme kompostovať
 • paropriepustnosť – vrecká prepúšťajú paru (nie vodu), čím dochádza k znižovaniu vlhkosti zbieraného biologického odpadu. tým sa znižuje aj riziko jeho hnitia a vzniku zápachu
 • jednoduchá a hygienická manipulácia – vrecko s biologickým odpadom stačí po naplnení vybrať z nádoby a vložiť do kompostoviska alebo nádoby určenej na zber biologického odpadu
 • v suchom prostredí sú dlhodobo skladovateľné
 • znižujú potrebu častého umývania nádob na zber biologických odpadov

Rady a tipy pre kompostovanie kompostovateľných vreciek:

 • vrecká vkladajte do kompostoviska vždy otvorené.
 • vrecko musíme zakryť ďalším biologickým odpadom, aby bolo v prostredí s dostatočnou vlhkosťou. ak ho necháme na povrchu, tak sa rozkladný proces spomaľuje.
 • jednotlivé vrecká ukladajte v kompostovisku vždy na iné miesto. medzi jednotlivými vreckami musí byť vždy ďalší biologický odpad, ktorý ich od seba oddelí. inak sa hrozí vytvorenie vrstvy, ktorá bude brániť prevzdušňovaniu biologického odpadu v kompostovisku. bez vzduchu biologický odpad hnije a hrozí vznik zápachu a spomalenie jeho rozkladu.
 • pokiaľ nie je vrecko poškodené, môžete z neho biologický odpad vysypať a vrecko použiť ešte raz.

Zber na záhrade, políčku, záhumienke, z chovu zvierat

Medzi biologický odpad, ktorý vzniká na záhrade, políčkach, záhumienkach a môžeme ho vytriediť na ďalšie využitie patrí napr.:

 • kvety,
 • tráva, seno,
 • slama z obilnín, olejovín a strukovín,
 • konáre,
 • lístie (vrátane orechového),
 • ihličie,
 • kukuričné kôrovie a klasy,
 • pozberové zvyšky z pestovania (napr. vňate zo zemiakov, cibuľovín, paradajok a paprík, listy z hlúbovín a koreňovej zeleniny, makovice),
 • zhnité a plesnivé ovocie a zelenina,
 • vypletá burina,
 • zemina,
 • hobliny, pilinya štiepka z dreva,
 • hnoj a trus (okrem psích a mačacích výkalov)

Zber biologických odpadov zo záhrad, políčok, záhumienok a z chovu zvierat je jednoduchší, ako toho z kuchyne a domácnosti. Je to prirodzené, pretože prípadné chyby sú menej „cítiť“, ako keď sa stanú v kuchyni.

Stačí si zapamätať len tieto zásady:

Pri domácom kompostovaní

 • mäkké, zelené a šťavnaté biologické odpady (pokosená tráva, zhnité ovocie a zelenina, hnoj…) vkladajte do kompostoviska čím skôr po ich zbere a zmiešajte ich so suchými, hnedými a drevnatými odpadmi (seno, slama, drevná štiepka, kukuričné kôrovie, lístie…),
 • suché, hnedé a drevnaté biologické odpady si uskladnite (vo vreciach) a používajte ich iba postupne na primiešavanie k mäkkým, zeleným a šťavnatým odpadom,
 • pred vložením do kompostoviska zabezpečte, aby biologický odpad nebol väčší, ako je veľkosť palca,
 • zvyšky zo šťavnatého ovocia zahrabte v kompostovisku hlbšie pod povrch (niekoľko centimetrov). Ak zostane na povrchu, tak láka hmyz, ktorý sa v ňom veľmi rýchlo rozmnoží,
 • do kompostoviska nevkladajte uhynuté zvieratá, kosti, výkaly chorých a mäsožravých zvierat, zvyšky zo zabíjačky, odpad z drevotriesky, ani žiadne nerozložiteľné odpady.

Pri zbere do nádob určených na triedený zber

 • udržujte nádobu čistú, hlavne okraje nádoby (pod vrchnákom) a vetracie otvory,
 • do nádoby vkladajte len tie druhy biologických odpadov, na ktoré je určená (informácie si vyžiadajte na obecnom/mestskom úrade alebo od zberovej spoločnosti),
 • pokiaľ sa to dá, tak mäkké, zelené a šťavnaté biologické odpady vkladajte do nádoby tesne pred jej vývozom (aby nedošlo k ich hnitiu a vzniku zápachu),
 • do nádoby nevkladajte uhynuté zvieratá, zvyšky zo zabíjačky, nerozložiteľné odpady, odpad z drevotriesky,
 • nadrozmerné časti biologického odpadu zmenšite na požadovanú veľkosť.

Dôvodov, prečo sa zaoberať problematikou kompostovania biologických odpadov je niekoľko. Zvolený spôsob nakladania s biologickými odpadmi môže pozitívne, ale aj negatívne ovplyvniť životné prostredie, zdravie ľudí a zvierat, ekonomiku. Je najflexibilnejšou technológiou, ktorá je používaná pri nakladaní s biologickými odpadmi a je považované za trvaloudržateľné nakladanie s odpadmi.

Medzi hlavné pozitíva kompostovania patria:

 • zníženie množstva zmesových odpadov
 • zníženie množstva skleníkových plynov, ktoré prispievajú k zmene klímy
 • udržujú alebo vylepšujú chemické a fyzikálne vlastnosti pôdy
 • znižujú negatívne dopady z ťažby rašeliny
 • pomáha napĺňať povinnosti a ciele, ktoré vyplývajú z národnej a európskej legislatívy
 • môžu znížiť ekonomické zaťaženie spôsobované nesprávnym nakladaním s odpadmi

AKO KOMPOSTOVAŤ V ŠKOLE?

Zber a zhodnocovanie biologických odpadov má nezastupiteľné miesto vo všetkých vyspelých systémoch nakladania s komunálnymi odpadmi na Slovensku, ale aj vo svete. Zapojiť sa do neho môže každý. Najjednoduchšie, najlacnejšie a pre životné prostredie najšetrnejšie je vo väčšine prípadov spracovávanie biologických odpadov priamo v mieste ich vzniku – domácim alebo komunitným kompostovaním. V prípade, že to z akýchkoľvek dôvodov nie je možné, nasleduje zapojenie sa do centrálneho zberu biologických odpadov. Biologické odpady sú následne odvážané na ďalšie zhodnotenie.

Aj v školských a predškolských zariadeniach vzniká veľké množstvo biologických odpadov. Vznikajú napr. pri údržbe školských pozemkov, v školských kuchyniach a jedálňach, ale aj v triedach. Preto je v súčasnosti už nevyhnutné hľadať pre ne riešenia v súlade s platnou legislatívou, ale aj trvalou udržateľnosťou. Správne zvolený systém môže škole pomôcť znížiť množstvo zmesových komunálnych odpadov, naučiť žiakov správnym návykom pri nakladaní s odpadmi a v konečnom dôsledku aj ušetriť na poplatkoch za odpady.

Viac informácií sa môžete dozvedieť na www.kompost.sk OZ Priatelia Zeme SPZ