Čistenie mesta – 1. štvrťrok

Ľudia vyhadzujú objemný odpad aj vo voľnej prírode, odkiaľ potom mesto musí tento odpad odpratávať.

8_2016a_voľne vyhodený odpad

Neskutočne veľké množstvo odpadu odstránili naši pracovníci VPP popri ceste smerom na Dolinky.

Pred vyčistením:

Dolinky pred

Dolinky pred b

Dolinky pred a

Dolinky pred c

Dolinky

Po vyčistení:

Dolinky po

Dolinky po A

Veľké množstvo odpadu na odpočívadle firmy Bonfigioli Slovakia, s. r. o. smer Milochov.

Pred vyčistením:

9_2016d_smer Milochov

9_2016a_smer Milochov

9_2016_smer Milochov

Po vyčistení:

milochov po

milochov b
Čistenie v Podmaníne pracovníkmi VPP

podmanín

podmanín po

 

Dňa 24. 3. 2016 bolo odstránené veľké množstvo konárov na Dedovci pri zbernom mieste.

Pred vyčistením:

Dedovec pred

Po vyčistení:

Dedovec po