HARMONOGRAM VÝVOZU KOMUNÁLNEHO ODPADU POČAS VEĽKEJ NOCI 2016

Streda 23.3.2016 Jelšové,Hliníky Moyzesova ul. Zemianský Kvášov Podhradie Dedovec
Rybárikov Laz Strojárne, Cingelov Laz Hliny Orlové Priemyselná zóna
Kunovec, Žilinská ul. Rajecká cesta Podmostie
Štvrtok 24.3.2016 SNP Rozkvet Horný a Dolný Šebešťanová Stred
Lánska Moštenec, Zaprevratie Podvažie Železničná ul.
Kolónia
Utorok 29.3.2016 SNP,Zakvášov Rozkvet Podmanín,Praznov Považská Teplá Stred
Lánska Šurabová Vrtižer
ul.Slov.Partizánov Kolónia Dolný Milochov
Nábrežná Horný Milochov
Streda 30.3.2016 Jelšové,Hliníky Moyzesova ul. Zemianský Kvášov Podhradie
Rybárikov Laz Strojárne, Cingelov Laz Hliny Orlové
Kunovec, Žilinská ul. Rajecká cesta
Štvrtok 31.3.2016 SNP Rozkvet Horný a Dolný Šebešťanová
Moštenec, Zaprevratie Podvažie
Piatok 1.4.2016 Lánska Stred Kolónia Dedovec
Železničná ul. Priemyselná zóna
Podmostie