HARMONOGRAM VÝVOZU KOMUNÁLNEHO ODPADU PRE MESTO POVAŽSKÁ BYSTRICA

 

L O  K  A  L I  T   A

PONDELOK SNP, Zakvášov Rozkvet Podmanín, Praznov, Šurabová Považská Teplá, Vrtižer
UTOROK Lánska, Ul.Sl.Partizánov, Nábrežná Stred Kolónia Horný a Dolný Milochov, Priemyselná zóna
STREDA Jelšové, Hliníky, Rybárikov Laz Moyzesova ulica, Strojárne, Cingelov Laz, Kunovec, Žilinská ulica Zemiansky Kvášov, Hliny, Rajecká cesta Podhradie, Orlové
ŠTVRTOK SNP Rozkvet Horný a Dolný Moštenec, Záprevratie Šebešťanová, Podvažie
PIATOK Lánska Stred, Železničná ulica Kolónia Dedovec, Priemyselná zóna, Podmostie