Informácia pre občanov mesta Považská Bystrica k separovanému odpadu

V dňoch 8.7.-11.7.2016 boli umyté a dezinfikované nádoby na BRO a zároveň aj umyté miesta, kde stoja nádoby. Následne bol zmenený aj Harmonogram vývozu separovaného odpadu na mesiac júl a august. V týchto mesiacoch budú Nádoby na BRO vyvážané pravidelne každý týždeň.