Ľudia si na rozšírenie separácie v meste pomaly zvykajú

V meste Považská Bystrica v decembri minulého roku umiestnili do novovybudovaných stojísk na separovaný zber aj nádoby. Ich počet sa zvýšil, pričom občania bytových domov majú možnosť separovať už aj kovy, tetrapaky, textil či BIO odpad. S vrecovým zberom pokračujú občania na Hliníkoch, v Jelšovom či na Dedovci.
Štyri farby
Vrecový zber nie je v Považskej Bystrici žiadnym nováčikom. Svoju premiéru odštartoval v mestskej časti Jelšové a Hliníky, neskôr sa rozšíril aj na Dedovec. Občania Jelšového, Hliníkov a Dedovca separujú odpad do vriec štyroch farieb. – Červené je určené na kovy a tetrapaky, modré na papier, žlté na plasty a zelené na sklo, – informovala nás hovorkyňa mesta, pričom poznamenala, že naplnené vrecia občania vykladajú raz za mesiac k smetným nádobám.
Posledná streda a pondelok
V Jelšovom a na Hliníkoch vyváža spoločnosť Megawaste vyseparovaný odpad vo vreciach  vždy v poslednú stredu v mesiaci a na Dedovci v posledný pondelok v mesiaci, – podotkla. Obyvatelia Jelšového a Hliníkov dostávajú vrecia do domácností dvakrát za rok, obyvatelia Dedovca si ich môžu vyzdvihnúť na zbernom dvore priamo na Dedovci počas otváracích hodín. – Do konca roka 2016 sa vrecový zber v Jelšovom a na Hliníkoch bude vyvážať 24. 2., 30. 3., 27. 4., 25. 5., 29. 6., 27. 7., 31. 8., 28. 9., 26. 10., 30. 11., 28. 12., na Dedovci je vývoz stanovený na 29. 3., 25. 4., 30. 5., 27. 6., 25. 7., 22. 8., 26. 9., 31. 10., 28. 11., 27. 12., – vymenovala jednotlivé termíny hovorkyňa mesta.
Na sídliskách separujú po novom viac komodít
Rozšírený separovaný zber je v meste zavedený od konca minulého roka. V stojiskách sú umiestnené kontajnery na papier, plasty, sklo. – Novinkou je kontajner na tetrapaky, kde možno dávať aj kovy, taktiež kontajner na textil a ďalší na biologicky rozložiteľný odpad, – uviedla I. Kováčiková. Podľa slov riaditeľa spoločnosti Megawaste Miroslava Joppeka sa každá zložka vyváža jednotlivo. – Výnimkou sú plasty, ktoré sa môžu vyvážať spolu s tetrapakmi, nakoľko tieto odpady idú ďalej na separačnú linku, kde sa triedia na ďalších dvanásť podsekcií, – ozrejmil. Taktiež zdôraznil, že jednotlivé komodity treba naozaj vhadzovať do nádob na to určených. – Stáva sa nám, že ľudia vhodia vrecká s komunálnym odpadom do papiera alebo do kontajnera na bio odpad. Tým pádom celý ich obsah kontaminujú a tieto zložky už nie je možné separovať. Taktiež sa stretávame s častou chybou občanov, kedy BIO odpad do kontajnera hodia v igelitovom vrecúšku, tým pádom je opäť kontaminovaný. BIO odpad treba z vreciek vysypať a vrecko potom hodiť do komunálneho odpadu, nakoľko je opäť kontaminované a znehodnotené, – zdôraznil. Zároveň priblížil pár základných zásad, ktoré by mali občania pri separovaní či už do vriec alebo do nádob dodržiavať. – Plastové fľaše treba stlačiť, aby zaberali čo najmenej miesta, rovnako tak aj tetrapaky, plechovky z piva či papierové kartóny. Pokiaľ je možné, odpad by mal byť aspoň prepláchnutý vodou, – uviedol.
Situácia sa pomaly zlepšuje
Systém separovania je v západných krajinách zabehnutý už dlhé roky, ľudia majú tieto úkony zautomatizované a sú pre nich bežnou rutinou. Rozšírený systém separácie má Považská Bystrica zavedený od minulého decembra, no už je pomaly badať určité zlepšenie. – Všetko chce čas, od decembra, kedy ľudia hádzali do nádob na separovaný zber skutočne všetko, sa situácia zlepšila, vidieť určitý posun. Veríme, že stále viac občanov si postupne uvedomí význam separácie a v kontajneroch budeme nachádzať skutočne len tie komodity, ktoré tam patria, – dodal na záver M. Joppek.
M. Kollárová