Oznam o jarnom čistení mesta

Mesto Považská Bystrica v spolupráci so spoločnosťou MEGAWASTE spol. s. r. o. zabezpečuje jarné čistenie mesta v mesiacoch apríl – máj 2016. V rámci jarného čistenia bude likvidovaný veľkoobjemový odpad a biologicky rozložiteľný odpad ( konáre, tráva, lístie…). Na určených miestach, podľa harmonogramu, budú pristavené veľkokapacitné kontejnery na vývoz odpadu. V mestských častiach, kde sa nachádzajú zberné miesta, môžu občania odvážať tento odpad na tieto zberné miesta počas ich prevádzkových hodín.

Objemný odpad  z domácností predstavujú komunálne odpady, ktoré sa svojou veľkosťou nezmestia do bežne používaných nádob na KO. Medzi objemný odpad patrí napr. nábytok, koberce a iné. Nepatrí sem stavebný odpad, autobatérie, nebezpečný odpad.

Biologicky rozložiteľný odpad ako konáre, lístie a trávu vo vreciach môžu občania ukladať vedľa kontajnera.

Pre bližšie informácie môžete kontaktovať zamestnancov Oddelenia služieb mesta a odpadového hospodárstva Mgr. Janku Polákovú a Ing. Danielu Sovíkovú na tel. čísle 4305324.

 

Harmonogram vývozov objemného odpadu a BRO

P.č. VMČ VKK-nadrozmerný odpad – miesto pristavenia Dátum pristavenia Dátum odvozu Počet VKK
1. Strojárenská štvrť Školská 11.4.2016 13.4.2016 1
  Park oproti internátom 11.4.2016 13.4.2016 1
  Slnečné hodiny 11.4.2016 13.4.2016 1
2. Jelšové, Hliníky Stapos 15.4.2016 18.4.2016 1
    Nový cintorín 15.4.2016 18.4.2016 1
    Slovnaft 15.4.2016 18.4.2016 1
3. Stred  Pieta 13.4.2016 15.4.2016 1
    Výmenička pri kostole 13.4.2016 15.4.2016 1
    Bytovky oproti bývalej Mone 13.4.2016 15.4.2016 1
4. Rozkvet Bývalý POVBYT 4.4.2016 7.4.2016 1
    MŠ Rozkvet 2024 4.4.2016 7.4.2016 1
    Pod VIII.ZŠ 4.4.2016 7.4.2016 1
5. Lány Pribinova 18.4.2016 20.4.2016 1
    Vnútroblok ul. Dukelská 18.4.2016 20.4.2016 1
    Ul. Moyzesova 18.4.2016 20.4.2016 1
6. SNP, Zakvášov, Hliny Pri pohostinstve Poľovník 22.4.2016 25.4.2016 1
    Otoč autobusu č.3 22.4.2016 25.4.2016 1
    Junior 22.4.2016 25.4.2016 1
7. Podmanín Kultúrny dom 1.4.2016 4.4.2016 2
8. Zem.Kvášov Kultúrny dom 20.4.2016 22.4.2016 1
    Cintorín 20.4.2016 22.4.2016 1
9. Praznov Kultúrny dom 25.4.2016 28.4.2016 2
10. Dolný Milochov Otoč autobusu č.8 29.4.2016 2.5.2016 1
11. Horný Milochov Pod staré potraviny 29.4.2016 2.5.2016 1
14. Považské Podhradie Pri mostíku 2.5.2016 5.5.2016 2
15. Šebešťanová Ku ihrisku 29.4.2016 2.5.2016 2
16. Podvažie Otoč autobusu č.2 9.5.2016 12.5.2016 2
17. Dolný Moštenec Vedľa požiarnej zbrojnice 6.5.2016 9.5.2016 2
18. Horný Moštenec Za potok oproti DK 6.5.2016 9.5.2016 2
19. Považská Teplá Starý cintorín 7.4.2016 11.4.2016 1
    Vrtižer otoč autobusu 7.4.2016 11.4.2016 1