POZOR – NADROZMERNÝ ODPAD UŽ KU KONTAJNEROM DÁVAŤ NEMÔŽETE!

Od 1.júla platia zmeny vo VZN o odpadoch, ktoré súvisia so zmenou samotného zákonu o odpadoch.

Doteraz boli obyvatelia mesta zvyknutí ku stojiskám na nádoby na komunálny odpad a na separovaný odpad umiestňovať nadrozmerný odpad, elektroodpad a podobne. Od 1. júla 2016 je tento spôsob odovzdávania odpadu na území mesta zakázaný. Obyvatelia budú môcť využiť jarný a jesenný zber, ktorý mesto organizuje prípadne môžu takýto odpad umiestniť na ktorékoľvek zberné miesto alebo na zberný dvor,  pričom odovzdanie je bezplatné.