Pozvánka na 8. EKOLOGICKÝ JARMOK v Považskej Bystrici dňa 21. 4. 2016

Pozvánka na 8. EKOLOGICKÝ JARMOK v Považskej Bystrici dňa 21. 4. 2016

Okresný úrad v Považskej Bystrici odbor starostlivosti o životné prostredie, Mesto Považská Bystrica, SAŽP Banská Bystrica, Centrum voľného času v Považskej Bystrici a PX Centrum Považská Bystrica Vás srdečne pozývajú pri príležitosti Dňa Zeme na 8. EKOLOGICKÝ JARMOK. Pripravený je pre Vás bohatý program a okrem toho sa môžete pristaviť v stánku mesta Považská Bystrica, kde sa dozviete zaujímavé informácie o separovaní a projekte Rozšírenie a zefektívnenie separovaného zberu komunálnych odpadov v meste Považská Bystrica a integrovaných častiach. Okrem informácií si môžete odniesť aj zaujímavé darčekové materiály o projekte. Tešíme sa na Vás

Dátum konania: 21. 4. 2016

Čas: od 10:00 h do 14:00 h

Miesto: mestská pešia zóna