Predpokladaný harmonogram vývozu separovaného zberu v mesiaci marec 2016

Dátum Plasty Papier Sklo Tetrapaky BRO Textil
1.3.2016 Rozkvet, SNP zvony
2.3.2016 Stred,Kolónia Lánska,Stred,Kolónia
3.3.2016 zvony Lánska,Stred,Kolónia
4.3.2016 Rozkvet, SNP
5.3.2016
6.3.2016
7.3.2016 Rozkvet, SNP Rozkvet, SNP
8.3.2016 Lánska,Stred,Kolónia Lánska,Stred,Kolónia
9.3.2016 zvony Rozkvet, SNP
10.3.2016 Lánska,Stred,Kolónia
11.3.2016
12.3.2016
13.3.2016
14.3.2016 Rozkvet, SNP Rozkvet, SNP
15.3.2016 Lánska,Stred,Kolónia Lánska,Stred,Kolónia
16.3.2016 zvony Lánska,Stred,Kolónia
17.3.2016 Rozkvet, SNP
18.3.2016 celé mesto
19.3.2016
20.3.2016
21.3.2016 Rozkvet, SNP Rozkvet, SNP
22.3.2016 Lánska,Stred,Kolónia Lánska,Stred,Kolónia
23.3.2016 zvony Lánska,Stred,Kolónia
24.3.2016 Rozkvet, SNP
25.3.2016
26.3.2016
27.3.2016
28.3.2016
29.3.2016 Rozkvet, SNP Rozkvet,SNP
30.3.2016 Dedovce, Lánska Dedovce Dedovce
31.3.2016 Jelšové, zvony Jelšové Jelšové,Lánska, Stred,Kolónia