Oznam o jarnom čistení mesta

Mesto Považská Bystrica v spolupráci so spoločnosťou MEGAWASTE spol. s. r. o. zabezpečuje jarné čistenie mesta v mesiacoch apríl – máj 2016. V rámci jarného čistenia bude likvidovaný veľkoobjemový odpad a biologicky rozložiteľný odpad (...

Read more