Čistenie mesta – 1. štvrťrok

Ľudia vyhadzujú objemný odpad aj vo voľnej prírode, odkiaľ potom mesto musí tento odpad odpratávať. Neskutočne veľké množstvo odpadu odstránili naši pracovníci VPP popri ceste smerom na Dolinky. Pred vyčistením: Po vyčistení: Veľké množstvo...

Read more

Oznam o jarnom čistení mesta

Mesto Považská Bystrica v spolupráci so spoločnosťou MEGAWASTE spol. s. r. o. zabezpečuje jarné čistenie mesta v mesiacoch apríl – máj 2016. V rámci jarného čistenia bude likvidovaný veľkoobjemový odpad a biologicky rozložiteľný odpad (...

Read more